VIRTUAALREAALSUSE ELAMUSED JA PRAKTILISED RAKENDUSED

TEHTUD TÖÖD

Interaktiivne VR elamus “Kalevipoja retk põrgusse”

Klient: Kalevipoja Muuseum (SA Kalevipoja Koda)

Interaktiivne 3D VR elamus, kus vaataja saab kehastuda Kalevipojaks ja teha läbi seiklusliku retke Põrgusse. VR elamus on loodud spetsiaalselt Kalevipoja muuseumi jaoks. VR elamus algab rahulikus jõeäärses metsas, kus Kalevipoeg saab keeta kapsasuppi ning peale Põrguväravate avanemist tuleb alistada põrgusillal deemonid ning lõpuks Sarvik ise. VR elamus pakub põnevaid elamusi igas vanuses vaatajatele.

Interaktiivne VR elamus “Lend ümber Teletorni”

Klient: Tallinna teletorn

Tallinna Teletorni VR elamus on maailmas unikaalne ja loodud spetsiaalselt Teletorni jaoks, kus külastaja saab teha VRs läbi närvekõditava seikluse. Kõigepealt saab kõndida 175m kõrgusel Teletorni serval ning seejärel lennata ümber Teletorni. Tegemist on ainukordse võimalusega näha Teletorni sellise nurga alt, kust muidu ei ole võimalik ning samas nautida kauneid linna- ja loodusvaateid.

Elamuse usutavuse jaoks tegime valmis ülidetailse Teletorni 3D mudeli. Kuid ka kogu ülejäänud VR-keskkond ja selles liikumine on niivõrd veenvad, et lendavale UFO-platvormile astumine nõuab tõelist eneseületamist.

Mõned külastajate emotsioonid: „See kõik näeb nii reaalne välja“, „Ma päriselt arvasin, et lendan“, See oli nii hirmus, ma tõesti kartsin üle serva astuda“, „Ma tean Teletorni igat nurka, aga selliselt ei ole ma kunagi Teletorni näinud“, „Jõudsime Teletorni pimeds ja vaadet ei näinudki. Aga VRs saime näha!“

Hädaolukorraks valmistumine – VR elamus

Klient: Päästeamet

Interaktiivse VR elamuses “Hädaolukorraks valmistumine” peab mängija vastu pidama 7 päeva ilma elektriühenduseta ning leidma kodust vajaliku toidu- ja joogivaru, saama sooja, tegema priimusel süüa jne. Nii mõnigi lahendus tundub esmapilgul üllatav, aga kriisiolukorras võib sellest sõltuda meie elu ja tervis. Elamus on eesti, inglise ja vene keeles. Rakendus on vaadatav Oculus Quest 2 peaseadmetega.

Interaktiivne muusikalaud – loo uut muusikat

Klient: Mondo MTÜ

Interaktiivne VR elamus “Muusikalaud” võimaldab maailma erinevatest kohtadest leida erinevate muusikažanrite näiteid ning neid omavahel kombineerides luua uut muusikat. VR elamuse eesmärk on rõhutada, kuidas inimeste ränne on mõjutanud muusika arengut. VR elamus on eesti, inglise, tšehhi ja poola keeles ning vaadatav Oculus Quest 2 peaseadmetega.

Veeohutus rannas – interaktiivne VR elamus

Klient: Päästeamet

Interaktiivse VR elamuse “Veeohutus rannas” eesmärgiks on suurendada inimeste teadlikkust rannas tekkida võivatest ohtudest ning õpetada, kuidas ohuolukorras õigesti käituda (nt kuidas visata viskeliiniga päästerõngast, millal teavitada vetelpäästjat või helistada 112 jne).  Elamus on eesti, inglise ja vene keeles. Rakendus on vaadatav Oculus Quest 2 peaseadmetega.

Ohutus kodulähedase veekogu juures

Klient: Päästeamet

Interaktiivne VR elamus “Ohutus kodulähedase veekogu juures”, mille eesmärk on juhtida inimeste tähelepanu võimalikele ohtudele, mis kodulähedase veekogu juures tekkidva võivad ning õpetada, kuidas olukorrad lahendada ning sellega keskkond ohutumaks muuta. VR elamus on eesti, inglise ja vene keeles ning vaadatav Oculus Quest 2 peaseadmetega.

Interaktiivne rändeteemaline VR elamus

Klient: MTÜ Mondo

Interaktiivne VR elamus “Jagatud teekonnad”, mille eesmärk on suurendada noorte arusaamist ning empaatiat rändekogemuse suhtes. VR elamuses räägivad oma rändeloo 3 inimest ning vaataja saab nende käest küsida ka erinevaid küsimusi (sh. selliseid, mida päris elus võib-olla ei julgeks…). Tegemist on mitmekeelse elamusega, mida näidatakse lisaks Eestile ka Tšehhis, Soomes ja Poolas. Rakendus on vaadatav Oculus Quest 2 peaseadmetega.

Rahvusvaheline konverents virtuaalreaalsuses

Klient: Hype Management Agency

Maru VR võimaldas rahvusvahelise ettevõtte 60-l töötajal “füüsiliselt” kokku saada virtuaalreaalsuses (AltspaceVRs), kus nad osalesid konverentsil (sh erinevate ettekannete live-stream ekraanil), viisid läbi grupitöid ning lõpuks vaatasid stand-up comedy etteastet.

Unikaalne kogemus, kus osalejatel oli ühes ruumis koos viibimise tunne, kuigi reaalsuses olid kõik oma kodudes. Üritused VRs on uus reaalsus ja võimalus kokku saada.

VR-shop-maru-VR-eye-tracking

Pilgujälgimisega VR poekeskkond ostuotsuste analüüsimiseks

Klient: Tartu Ülikool

Virtuaalreaalsuse põhinev poekeskkond on tarkvaraprogramm, kus katse läbiviija saab luua oma soovile vastava virtuaalse poekeskkonna, sh määrata poeriiuli suurus, lisada erinevaid tooteid, hinnasilte jne. Katse läbiviimisel saab jälgida kasutaja silmade liikumist (eye-tracking), sh mis tooted tähelepanu tõmbavad, kui kaua midagi vaadatakse ning mis tooted ostukorvi asetatakse. Rakendus on arendatud Unity platvormil ning integreeritud Tobii Pro VR Analyticsiga. Katsete läbiviimisel kasutatakse HTC Vive Pro Eye VR peaseadmeid.

Ringkäik metalli- ja masinatööstuse ettevõttes

Klient: Eesti Töötukassa

Interaktiivne 360-kraadi filmitud VR elamus, kus vaataja saab teha ringkäigu masina- ja metallitööstuse ettevõttes ning detailse ülevaate valdkonna tööprotsessidest ja vajalikest oskustest. VR elamus on osa Eesti Töötukassa karjäärikeskuse ekspositsioonist, kus tutvustatkse erinevaid ameteid ja valdkondi. VR elamus on eesti, inglise ja vene keeles. VR elamuse käivitamine ja seal navigeerimine toimub pilguga.

Häirekeskuse, kiirabi ja politsei tööd tutvustav VR elamus

Klient: Eesti Maanteemuuseum

VR elamus, kus vaataja näeb liiklusõnnetuses kannatada saanud inimese teekonda õnnetuskohalt haiglasse. Elamuse fookuses on pealtnägija tegevus, kes teavitab Häirekeskust ning kelle info baasil jõuab sündmuskohale kiirabi ja politsei. VR elamus on osa Maanteemuuseumi liikluskasvatuse eksponaadist “Kuidas peab liiklusõnnetuse korral tegutsema”.

Tallinn-VR_Oculus-Store_Gear-VR-Store_Viveport

Tallinn VR elamuse sertifitseerimine Oculus Store´is, Gear VR Store´is ja Viveportis

Klient: Tallinna Ettevõtlusamet

Tallinna vanalinna tutvustav interaktiivne VR tuur on sertifitseeritud ning seega kättesaadav erinevatel VR platvormidel – Oculus Store, Gear VR Store ja Viveport. Tallinn VR rakendust saab kergesti alla laadida ja vaadata Oculus Riftiga, Gear VR-ga ja HTC Vivega. Sertifitseerimise käigus kohandati Tallinn VR platvormide tehnilistele ja sisulistele nõuetele vastavaks.

Sotsiaalkindlustusamet_VR elamus

Alaealise õigusrikkuja VR elamus

Klient: Sotsiaalkindlustusamet

360 kraadi VR elamus, kus vaataja viiakse Maarjamaa Hariduskolleegiumi õppekeskuste ruumidesse, kus jutustatakse kolme noore lugu sellest, kuidas nad kinnisesse õppeasutusse sattusid ja mis on nende mõtted sealsest elust ja edasistest plaanidest. VR elamus oli osa Sotsiaalkindlustusameti korraldatud konverentsi “Vabadus ja vastutus” programmist. Lisaks VR elamusele, arendati konverentsi jaoks välja ka spetsiaalne käivitustarkvara.

Noorsootöötaja VR_Eesti Noorsootöökeskus_Maru VR

Interaktiivne noorsootöötaja eriala tutvustav VR elamus

Klient: Eesti Noorsootöö Keskus

Interaktiivne VR elamus, kus vaataja asetatakse erinevate noorsootöötajate rollidesse, kus ta peab otsustama, kuidas lahendada kiusamise situatsioon malevas, kes valida peaosalise rolli teatrilavastuses ning kuidas luua kontakt noortega mobiilse noorsootöötajana. Projekt on segu 360 kraadi filmimisest ja Unity programmeerimist (käivitusrakenduse ja valikute tegemise tarkvaraarendus).

Harmet-VR-moodulmaja-maruVR

Interaktiivne VR tuur Harmet OÜ moodulmajas

Klient: Harmet OÜ

360 kraadi VR videod, kus vaataja saab hea ülevaate Harmet OÜ moodulmaja tubade suurusest, sisustusest, tehnovõrkudest ja ehituspõhimõtetest. VR elamusse on lisatud ka graafilised animatsioonid erinevate teemade näitlikustamiseks ja 2D droonivideod majade välisfassaadi tutvustamiseks. Tegemist on interaktiivse elamusega, kus vaataja saab ise külastatavaid ruume valida. Projekt on segu 360 kraadi filmimisest ja Unity programmeerimisest.

Elisa Eesti juhtkonna uudised VRs

Elisa Eesti juhtkonna uudised VRs

Klient: Elisa Eesti AS

360 kraadi VR videod, kus Elisa Eesti juhtkond annab teada ettevõtet puudutavatest olulistest muudatustest virtuaalreaalsuses. Uudiste edastamiseks korraldati tehnoloogiajakirjanikele eraldi üritus ning seetõttu arendasime VR videote mängimiseks välja spetsiaalse tarkvara, mis võimaldab kuni 100 inimesel sünkroonis sama VR videot vaadata.

ansambel U_VR elamus_Maru VR

Ansambel U: virtuaalreaalsuskontsert Estonia Kontserdisaalis

Nüüdismuusikakollektiiv Ansambel U: korraldas esmakordselt Eestis virtuaalreaalsuskontserdi, kus muusikud esitasid selle projekti jaoks loodud kohaspetsiifilisi teoseid ning kuulajad vaatasid samal ajal VR peaseadmetega heliloojatele inspiratsiooniks olnud kohti Eesti loodusest. Tegemist on tervikliku kunstiteosega, kus muusika ja visuaalne materjal on loodud üheskoos ja üksteist täiendama. Projekti raames loodi 3 VR elamust: “Neem”, “Narva” ja “Raiesmik”.

Interaktiivne õenduse eriala tutvustav VR video

Interaktiivne õenduse eriala tutvustav VR elamus

Klient: Eesti Noorsootöö Keskus

Interaktiivne VR lahendus, kus vaataja saab kõigepealt tempoka ülevaate õenduse eriala olemusest ning seejärel saab ise erinevaid töövõtteid lähemalt vaadata. Projekt on segu 360 kraadi filmimisest ja Unity programmeerimisest.

Interaktiivne VR tuur Tallinna vanalinnas koos giidiga

Interaktiivne VR tuur Tallinna vanalinnas koos giidiga

Klient: Tallinna Ettevõtlusamet

Vaataja saab VR peaseadet kandes külastada erinevaid Tallinna vanalinna paiku (nt Raekoja plats, Meistrite hoov jne), kus giid räägib koha olulisemaid ajaloolisi fakte. Tegemist on interaktiivse elamusega, kus vaataja saab ise külastatavaid kohti valida ja igas kohas ka ringi vaadata (360 kraadi). Projekt on segu 360 kraadi filmimisest ja Unity programmeerimisest.

Gruusia 360 kraadi VR tutvustusvideo EXPO 2017 Astanas

Gruusia 360 kraadi VR tutvustusvideo EXPO 2017 Astanas

360 kraadi VR tutvustusvideo, kus saab virtuaalselt külastada Gruusia olulisemaid vaatamisväärsuseid. VR video on osa Gruusiat tutvustavast ekspositsioonist EXPO 2017 Astanas.

Interaktiivne bioanalüütiku eriala tutvustav VR video

Interaktiivne bioanalüütiku eriala tutvustav VR elamus

Klient: Eesti Noorsootöö Keskus

Interaktiivne VR lahendus, kus vaataja saab kõigepealt tempoka ülevaate bioanalüütiku eriala olemusest ning seejärel saab ise erinevaid töövõtteid lähemalt vaadata. Projekt on segu 360 kraadi filmimisest ja Unity programmeerimisest.

Interaktiivne VR pildigiid Tallinna olulisematest vaatamisväärsustest

Marimetsa raba VR – looduse ja muusika koosmõju

Klient: Ansambel U

Vaataja saab VR peaseadet kandes olla Marimetsa raba erinevates kohtades ning samal ajal nautida Marimetsa rabast inspireeritud muusikateost.

Interaktiivne VR tuur Pärnu linna põnevatest sündmustest

Interaktiivne VR tuur Pärnu linna põnevatest sündmustest

Klient: Pärnu Linnavalitsus

Vaataja saab VR peaseadet kandes külastada erinevaid Pärnu kohti (rand, golfiväljak, jahiga merel jne). Tegemist on interaktiivse elamusega, kus vaataja saab ise külastatavaid kohti valida ja igas kohas ka ringi vaadata (360 kraadi). Projekt on segu 360 kraadi filmimisest ja Unity programmeerimisest.

Lennusadama Merepääste näituse atraktsioon – VR simulatsioon jääl kõndimine erinevatel aastaaegadel (režii)

Lennusadama Merepääste näituse atraktsioon – VR simulatsioon jääl kõndimine erinevatel aastaaegadel (režii)

Lennusadama Merepääste näituse atraktsioon – “VR simulatsioon jääl kõndimine” – võimaldab vaatajatel katsetada jääl kõndimist erinevatel aastaaegadel ja tunda jääl kõndimise ohtlikkust (sh jää pragunemist kõndimisel veekogu erinevates kohtades ja ka läbi jää kukkumist). Maru VR tegeles simulatsiooni režii ja kontseptsiooni terviklikkuse tagamisega.

Lennusadama vesilennukite angaari ajaloo VR simulatsioon (VR režii)

Lennusadama vesilennukite angaari ajaloo VR simulatsioon (VR režii)

Lennusadama vesilennukite angaaride ajaloo VR simulatsioon annab ülevaate angaaride 100 aastasest ajaloost (ehitamisest, lagunemisest Nõukogude perioodil ja uuesti ülesehitamisest tänaseks Lennusadamaks). 360-kraadi VR simulatsioonis toimuvad sündmused vaataja ümber ning ta saab vahetu kogemuse aja mõjust ja muudatuste sisust. Maru VR tegeles simulatsiooni režii ja kontseptsiooni terviklikkuse tagamisega.

Voore mois_VR etendus_Maru VR

Virtuaalreaalsuse etendus Voore mõisas

MTÜ TEMUFI kirjutas ja lavastas ajastutruu virtuaalreaalsuse etendus mõisahärra elust ja tegemistest tänapäevases Voore mõisas. Etendus on vaadatav virtuaalreaalsuprillidega 360 kraadi.

360 kraadi VR showreel “Eesti lokatsioonid filmitootjatele”

360 kraadi VR showreel “Eesti lokatsioonid filmitootjatele”

Klient: Eesti Filmi Instituut

360 kraadi tutvustusvideo, kus vaataja saab hea ja kiire ülevaate Eesti erinevatest lokatsioonidest, mida saaks kasutada filmivõtete asukohtadena. Vaataja asub nende lokatsioonide keskel, et paremini tajuda ümbritsevat keskkonda. Video on suunatud eelkõige välismaistele filmitootjatele.

TalTech_lõhkamise VR_loeng

Interaktiivne lõhkamise õppematerjal virtuaalreaalsuses

Klient: Tallinna Tehnikaülikool

Koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga loodi Geoloogia Instituudile lõhkamise õppematerjal virtuaalreaalsuses, kus tudengid saavad ülevaate karjäärist, näha lõhkamise ettevalmistust (puuraukude puurimine ja laengutega laadimine), uurida karjääri seina ning näha lõhkamist. Tudengid saavad virtuaalreaalsuses ka teleporteerudes ringi liikuda. Maru VR tegeles 360 kraadi videote loomise ja fotogrammeetriaga.

KONTAKT

Kontaktivormi kaudu saadetud teade jõuab otse Liliti postkasti (lilit.palmar@maruVR.ee) ning ta vastab esimesel võimalusel.

Lilit Palmar

Lilit Palmar

Tegevjuht | Juhatuse liige

lilit.palmar@maruVR.ee
+372 555 22306